Rutte, R., & Vannieuwenhuyze, B. 2014 sep 1. Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting. Bulletin KNOB. [Online] :