Rutte, R., & Vannieuwenhuyze, B. (2014). Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting. Bulletin KNOB, , 113-131. doi:10.7480/knob.113.2014.3.830