RUTTE, Reinout; VANNIEUWENHUYZE, Bram. Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting. Bulletin KNOB, [S.l.], p. 113-131, sep. 2014. ISSN 2589-3343. Beschikbaar op: <https://journals.open.tudelft.nl/index.php/knob/article/view/830>. Datum gebruik: 22 juli 2019 doi: https://doi.org/10.7480/knob.113.2014.3.830.