van Thoor, M. 2013 jun 1. De restauratie van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Bulletin KNOB. [Online] :