Rem, P. 2019 sep 24. Het tiengebodenbord in de Grote Kerk van Leerdam, een koninklijk kerksieraad. Bulletin KNOB. [Online] :