van den Bulk, L. (2018). Zoektocht naar een restauratievisie. Honderd jaar restaureren door Vereniging Hendrick de Keyser. Bulletin KNOB, , 147-166. doi:10.7480/knob.117.2018.3.2611