Verslype, I., Van Eikema Hommes, M., & Heuft, A. 2017 sep 1. De oorspronkelijke gedaante van de geschilderde kamer in het Martenahuis te Franeker. Bulletin KNOB. [Online] :