Verslype, I., Van Eikema Hommes, M., & Heuft, A. (2017). De oorspronkelijke gedaante van de geschilderde kamer in het Martenahuis te Franeker. Bulletin KNOB, , 101-122. doi:10.7480/knob.116.2017.3.1848