Bognár, Anna-Victoria. " ‘Also zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650" Bulletin KNOB [Online], (1 juni 2016)