Bognár, A. 2016 jun 1. ‘Also zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650. Bulletin KNOB. [Online] :