Bognár, A. (2016). ‘Also zult gijlieden dat maken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650. Bulletin KNOB, , 100-102. doi:10.7480/knob.115.2016.2.1410