de Vries, Dirk J.. " Uit de schaduw van Hendrick de Keyser. Gerrit Lambertsen van Cuilenborch (1597-1657), beeldhouwer en bouwmeester" Bulletin KNOB [Online], (1 juni 2016)