de Vries, D. (2016). Uit de schaduw van Hendrick de Keyser. Gerrit Lambertsen van Cuilenborch (1597-1657), beeldhouwer en bouwmeester. Bulletin KNOB, , 57-79. doi:10.7480/knob.115.2016.2.1408