Broekhuizen, D. 2016 sep 1. Tussen tent en villa. Het vakantiepark in Nederland 1920 - nu. Bulletin KNOB. [Online] :