de Vries, Dirk Jan. " Uit ander hout gesneden: Veranderend houtgebruik in de zestiende en zeventiende eeuw" Bulletin KNOB [Online], (1 september 2015)