de Vries, D. 2015 sep 1. Uit ander hout gesneden: Veranderend houtgebruik in de zestiende en zeventiende eeuw. Bulletin KNOB. [Online] :