Adam, Bernd. " Nederlandse houthandel op de Elbe in de zeventiende en achttiende eeuw" Bulletin KNOB [Online], (1 september 2015)